Beste mensen, Zoals u weet heeft de regering op advies van RIVM maatregelen getroffen om verspreiding van de coronavirus in te dammen. Het bestuur van SRO heeft daarom besloten om uit gezondheidsoverwegingen alle activiteiten tot en met 31 maart op te schorten. Met andere woorden:…

Wist u dat wij met Koersballen willen gaan starten, alleen als er voldoende aanmeldingen zijn. Zie voor meer informatie bij Activiteiten De groep gymnastiek 50+, die iedere woensdagmorgen wordt gehouden, wil graag u als nieuwkomer verwelkomen. Zie hierover de informatie bij Activiteiten

Beste mensen, Het e-mailadres van onze penningmeester werkt inmiddels weer. U kunt dus weer mailen voor wat betreft uw vragen over contributie of andere zaken. Ook kunt u zich via deze mail aanmelden voor activiteiten. Met vriendelijke groet, Bestuur Stichting SRO